Tez Nasıl Yazılır?

Tez yazımı önemli bir bilgi birikimi ve zaman gerektirmektedir. Bu sürecin nasıl ilerleyeceği tıpkı diğer işlerde olduğu gibi konudan ne kadar keyif aldığınızla ilgilidir. Sizin ilginizi çeken bir konu seçtiğiniz varsayımından hareketle ikinci adıma geçiyoruz. Tez yazım aşamasında tezinize yoğunlaşabileceğiniz önemli bir zamana ihtiyacınız var. Bir bütün halinde vaktinizi tez yazmaya ayırdığınız bir zaman dilimi olmalıdır. Bu zamanı aralıklı bir şekilde ayırdığınızda her seferinde başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü tezinizin yazdığınız kısımlarını tam olarak hatırlamıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Eğer konu seçiminden sonra tez yazım sürecinin yol haritasını tam olarak belirlememişseniz Tez nasıl yazılır? sorusunu sürekli düşünmek zorunda kalırsınız. Bu noktada Ulusal Tez Merkezi çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Tezinizin genel kapsam ve içeriğini belirlemenizde alanda sizden önce yapılmış başarılı çalışmaları incelemeniz size katkı sağlayacaktır. Ulusal Tez Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanmış çok önemli bir tez merkezidir. Bir diğer önemli merkez ise ProQuest isimli yerli ve yabancı binlerce kaynağı bulabileceğiniz veri bankasıdır. Ulusal Tez Merkezi, ProQuest gibi akademik sitelerden tezinizin genel kapsamını belirledikten sonra tez yazmak çok daha kolay bir hale gelecektir. Seçtiğiniz tez konusu hakkında okuma yapmaya başlamadan önce konunuzu sınırlandırmış, hipotezinizi kurmuş olmalısınız.
Nitel veya nicel araştırma yapılacaksa bu konuda ulusal/ uluslararası alanda daha önce kabul görmüş araştırmaların yöntemleri mutlaka incelenmelidir. Bu kısımda hazırlamış olduğunuz içerik hakkında tez danışmanınızla görüşmeniz ileride yaşanması muhtemel pek çok sorunu ortadan kaldıracaktır. Tez danışmanınızın bilgi ve görüşleri doğrultusunda belirlediğiniz araştırma metoduyla çalışmaya başlayabilirsiniz. İlk hazırladığınız içerik tez yazımı için geçici bir yol haritasıdır. Literatür taraması yaparak topladığınız kaynakları okumaya başladığınızda bu planda değişiklikler olabilir. Tezinizde bazı kısımları değiştirebilir, bazı kısımları ise tamamen çıkartabilirsiniz. Tez yazımı öğrenilen bir süreçtir. İlk yazdığınız cümlelerin birçoğu tezinizi tamamladığınız aşamada ya değişmiş ya da çalışmadan çıkartılmış olacak. Online Tez Merkezi olarak şimdiden söyleyelim. Geçici plan doğrultusunda yaptığınız okumaların kaynakçasını ayrı bir word belgesine kaydetmeniz ilerde okuduğunuz kaynak sayısı arttıkça yaşayacağınız karışıklığı önleyecektir. Bu doğrultuda hazırlanmış üniversite kütüphaneleri aracılığıyla ücretsiz yararlanabileceğiniz endnote programını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Okuma ve not alma süreci uzun ve odaklanılması gereken bir kısımdır. Burada aldığınız notlar ileride tezinizin oluşumuna en önemli katkıyı sağlayacak dokümanlardır. Tez yazma kısmı belirlediğiniz kaynaklar üzerinde okuma ve not alma sürecinde yaptığınız çalışmayı sistemli bir hale getirdiğiniz son aşamadır. Tez yazmanın temel amacının tez konusuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları, verileri, analizleri ve değerlendirmeleri kendimizce yorumlayarak aktarmak olduğu unutulmamalıdır. Bu yorumlama kısmı net ve anlaşılır olmalıdır. Tez konusunun belirlenmesinden, tez savunmasına kadar elde ettiğiniz verilerin yorumlanması çok açık olmalı, tereddütte kaldığınız algısı oluşturmamalıdır. Tez yazım aşaması bittiğinde tezinizin tamamına hakim olmalısınız. Gerekirse yazılan tezin tamamı tekrar tekrar okunmalı ve anlaşılmalıdır. Tezinizin teslim sürecinden sonra alanında uzman akademisyenlerin karşısında savunma yapacağınız için bu kısım da en az tez yazım aşaması kadar önem arz etmektedir.
Son olarak tez yazma aşamasına geçmeden Umberto Eco tarafından 1977 yılında yazılan “Tez Nasıl Yazılır?” isimli kitabı okumanızı tavsiye ederim.
Bu sürecin tamamında Online Tez Merkezi size destek sağlamak için hizmetinizdedir.

Bir Cevap Yazın