Bilimsel Araştırma

Bilimsel Araştırma

Bilimsel araştırma, bir problemi anlamak, verileri planlı ve düzenli bir şekilde toplayarak çözmeye çalışmaktır.

Bilimsel araştırma yoruma açık ve tarafsız olmalıdır. Sürekli kendini yeniler ve değişikliklere açık olmalıdır.

Bilimsel araştırma aşamaları;

  • Problemin ne olduğu belirlemeli
  • Gözlemler yapılmalı
  • Veriler toplanmalı
  • Konuyla ilgili kaynakların taranması
  • Hipotezin yazılması
  • Araştırmanın yönteminin, modelinin belirlenmesi
  • Elde edilen verilerin toplanması ve analizi
  • Araştırmanın sonuçlanması ve araştırma raporunun yazılmasıdır.

Bir Cevap Yazın